opetuksensa kajahtivat kuin leijonan karjaisu läpi kymmenen ilmansuunnan. He
olivat pyytämättä kaikkien elävien olentojen luonnollisia henkisiä ystäviä. He
säilyttivät Kolmen Jalokiven katkeamattoman perinteen, voittivat paholaiset ja
viholliset ja murskasivat kaikki arvostelijat.
  Heidän tarkkaavaisuutensa, älykkyytensä, oivalluksensa, meditaationsa,
dharaninsa ja puhetaitonsa olivat kaikki tulleet täydellisiksi. He olivat vapaita
kaikista sumentavista tekijöistä ja tunteenomaisesta sekaantumisista asioihin ja
elivät vapautumisessa vailla esteitä. He olivat täysin omistautuneita anteliaisuu-
den täydellisyyksien kautta, hillittyjä, järkähtämättömiä ja vilpittömiä mo-
raalissa, kärsivällisyydessä, tarmokkuudessa, meditaatiossa, viisaudessa, taitavissa
vapautumiskeinoissa, valassa, voimassa ja tiedossa. He olivat hyväksyneet
intuitiivisesti kaikkien asioiden äärimmäisen käsittämättömyyden. He pyörit-
tivät suuntaa vaihtamatonta Dharman pyörää. Heidät oli leimattu merkittö-
myyden arvomerkeillä.
  He olivat asiantuntijoita kaikkien elävien olentojen henkisten ominaisuuksien
tietämisessä. He olivat urheita ja niin varmoja, että se herätti kaikissa suuren
kunnioituksen. He olivat koonneet suuret ansioiden ja viisauden varastot ja
heidän ruumiitaan, kauniita ilman koristeita, koristivat kaikki hyväenteiset

2  Edellinen  Alku  Seuraava kappale   Sisällysluettelo  Kirjat
Seuraava