Buddhakentän puhdistaminen


Kunnioitus kaikille Buddhille, bodhisattvoille, aryasravakoille ja pratyekabudd-
hille menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa.
  Näin olen kuullut. Mestari Buddha asusti Amrapalin puutarhassa Vaisalin
kaupungissa suuren joukon seurassa. Siellä oli kahdeksantuhatta bhiksua, kaikki
pyhimyksiä. He olivat vapaita epäpuhtauksista ja vaivoista ja kaikki olivat
saavuttaneet itsensä hallinnan. Täydellinen viisaus oli vapauttanut heidän mielen-
sä kokonaan. He olivat tyyniä ja arvokkaita kuin kuninkaalliset elefantit. He oli-
vat suorittaneet työnsä loppuun, tehneet mitä heidän oli tehtävä, heittäneet pois
taakkansa, saavuttaneet päämääränsä ja tuhonneet täydellisesti olemassaolon
siteet. He olivat kaikki saavuttaneet korkeimman täydellisyyden ja mielen hallin-
nan kaikki muodot.
  Bodhisattvoja oli kolmekymmentä kaksi tuhatta, suuria henkisiä sankareita,
joille osoitettiin suosiota koko maailmankaikkeudessa. He olivat vihkiytyneet
suurten ylitietoisuuksiensa läpäisevällä toiminnalla ja elivät Buddhan voimasta. 
Nuo Dharman kaupungin vartijat, he pitivät yllä todellista oppia ja heidän suuret

1  Edellinen  Alku  Seuraava kappale   Sisällysluettelo  Kirjat
Seuraava