rohkaisevat häntä Brahma-äänillään ja julistavat hänel-
le syvämerkityksisimpiä Mahayana-sutria.
  "Kuultuaan tämän Dharman, hän suuntaa välittö-
mästi ajatuksensa kohti Ylimmän valaistumisen saa-
vuttamista.
  30. "Lopuksi olennot, jotka syntyvät alimman as-
teen alimmassa muodossa. Jos on joku, joka tekee
pahoja tekoja ja vieläpä suorittaa kaikki Kymmenen
epätervettä tekoa, Viisi kuolemansyntiä ja sen kaltais-
ta; ja tämä henkilö on itse niin tyhmä ja syypää mo-
niin rikoksiin, että ansaitsee pudota olemassaolossa
surkeuden polulle ja kärsiä loputtomia tuskia monien
kalpojen ajan. Kuolemansa kynnyksellä hän kohtaa
hyvän ja oppineen opettajan, joka rauhoittaa ja roh-
kaisee häntä monin tavoin, julistaa hänelle suuren-
moista Dharmaa ja opettaa Buddhan muistamista mutta
tuskien ahdistamana hänellä ei ole aikaa ajatella Budd-
haa. Joku hyvä ystävä sanoo hänelle silloin: "Vaikka

192   Edellinen   Alku   Seuraava kappale      Sisällysluettelo   Kirjat
Seuraava