Dilgo Khyentse - Valaistunut rohkeus
Sisällysluettelo

ENGLANNINKIELISEN PAINOKSEN ESIPUHE

SUOMENKIELISEN PAINOKSEN ESIPUHE

VALAISTUNUT ROHKEUS
JUURITEKSTI

JOHDANTO

I BODHICITTAN HARJOITTAMISEN PERUSTA

II BODHICITTA

Absoluuttinen Bodhicitta

Analysoi tietoisuuden syntymätöntä luonnetta.
Vastalääke katoaa itsestään.
Polun luonto lepää alayassa.
Pidä jälkimeditaatiossa kaikkia ilmiöitä illuusioina.

Suhteellinen Bodhicitta

Opettele antamaan ja ottamaan vuorotellen
Liitä ne molemmat hengitykseesi.
Suhteellinen Bodhicitta jälkimeditaatiossa
Harjoita itseäsi perusperiaatteissa kaikissa teoissasi.
Aloita harjoitus itsestäsi.

III  VAIKEIDEN TILANTEIDEN TUOMINEN VALAISTUMISEN POLULLE

Aikova Bodhicitta suhteessa suhteelliseen totuuteen
Syytä kaikesta yhtä.
Ajattele kaikkien olentojen ystävällisyyttä.
Aikova Bodhicitta suhteessa absoluuttiseen totuuteen
Toimiva Bodhicitta

Alku   Kirjat
Seuraava