Valaistunut Rohkeus on ainutlaatuinen ja erityisen tärkeä.
  Tässä esitetty opetus käsittelee intialaisen mestari Atisan (982-1054) ja
tiibetiläisen mestari Thogme Zangpon (1295-1369) Mielenharjoittamista. Rin-
poche opetti oman elinikäisen harjoituksensa ja kokemuksensa perusteella. Tämä
opetus on koko Tiibetin buddhalaisuuden harjoittamisen sisin ydin ja se on ollut
kaikkien buddhalaisten maiden mestareiden olennainen ydinopetus yli 2500
vuotta.
  Se on kaikkien perinteiden kynnys, valtatie ja hedelmä. Gelug-perinne on
ymmärtämisen kolmen tason ja polun kolmen pääteeman asteittainen polku. 
Sakya-perinne on polku ja hedelmä sekä kolmen näkemyksen valmistelu. Kagyu-
perinne, jossa kaksi virtaa - Kadampa-mestarien mielenharjoitusperinne ja
Milarepan suulliset perinteet Mahamudrasta - virtaavat yhteen. Syy on Buddha-
luonto, tuki on kallisarvoinen ihmiselämä, impulssi henkiset mestarit, taitavat
keinot heidän ydinohjeensa ja hedelmä kayojen ja viisauksien saavuttaminen. 
Nyingma-perinne yhdistää päätöksen vapautua olemassaolon pyörästä oival-
tamalla sen turhanpäiväisyyden, varmuuden tekojen syyn ja seurauksen laista,
altruistisen tiedostavan mielen toisten hyvinvoinnin hyväksi ja täydellisen näke-
myksen kaikkien ilmiöiden alkuperäisestä puhtaudesta.

2  Edellinen  Alku  Seuraava kappale   Sisällysluettelo  Kirjat
Seuraava