ENGLANNINKIELISEN PAINOKSEN ESIPUHE

Kyabje Dilgo Khyentse Rinpoche, jonka merkittävä elämä päättyi syys-
kuussa 1991, oli yksi Vajrayana-buddhalaisuuden Mahayana-, Maha-
mudra- ja Suuren Täydellisyyden perinteiden huomattavimpia runoili-
joita, oppineita, filosofeja ja meditaatiomestareita. Tuhannet oppilaat
Tiibetissä ja koko maailmassa kunnioittivat häntä suuresti.
  Kesällä 1990 meillä oli onni ja kunnia saada juhlia Dilgo Khyentse Rin-
pochen ensimmäisen lännen vierailun viidettätoista vuosipäivää 15:stä heinäkuuta
15:een elokuuta. Oppilaidensa pyynnöstä Rinpoche piti luentosarjan 'Buddhalai-
sen Polun Ydin', jonka ohjelmaan kuului harjoituksia, opetuksia, initiaatioita ja
kaikkien Tiibetin buddhalaisuuden pääkoulukuntien ydinohjeita. Tämä kuukau-
den mittainen luentosarja pidettiin Rinpochen Euroopan keskuksessa, Shechen
Tennyi Dargyelingissa, Dordognen La Sonneriessa Ranskassa.
  Hän opetti monella eri tasolla jokaisen hänen opetustilaisuuksissaan läsnäole-
van yksilön erilaisten kapasiteettien mukaan niin, että kaikki voisivat saavuttaa
äärimmäisen sisäisen rauhan ja vapauden. Kaikista Khyentse Rinpochen ja
muiden Lamojen tuossa tilanteessa antamista erilaisista opetuksista tämä opetus,

1  Edellinen  Alku  Seuraava kappale   Sisällysluettelo  Kirjat
Seuraava